slider-nanasuskolu
Kontaktné údaje – SŠUPAT

Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby
Vlastenecké námestie 1, Bratislava 851 01

IČO: 36 06 82 84
DIČ: 20 21 56 05 63
Kód školy: 036 068 284
www.uat.sk | uat@uat.sk
SŠUPAT – 02 / 624 116 68, 02 / 625 243 12, 0902 901 910
Športová hala – 0902 839 376
Galéria UAT – 0904 116 683
Galéria UAT 2 – 0911 429 050
Galéria UAT 3 – 0911 029 050

AFTaM
AKADÉMIA FILMOVEJ TVORBY A MULTIMÉDIÍ
0902 901 910