Galéria UAT

Obsah náplne Galérii UAT

Novým medzníkom našej školy sa stáva projekt Galéria UAT. Galéria UAT, Galéria UAT2 a Galéria UAT3, ktoré sa nachádzajú na Mariánskej 7,8,16 v Bratislave, Staré mesto, ich priestory budú slúžiť na nekomerčnú prezentáciu prác študentov všetkých študijných odborov našej školy. Zároveň budú využívané aj na účely vyučovania, aj ako základňa skupín študentov pre prácu v teréne – kreslenie, maľovanie, fotenie, filmovanie… v Starom meste – priestor, v ktorom môže pedagóg povedať intro k danej problematike, prezentovať ukážky… napr. aj z dejín výtvarnej kultúry, filmu, fotografie…
Postupne sa divák bude mať možnosť zoznámiť s činnosťou všetkých piatich študijných odborov SŠUPAT – Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih.
Galérie UAT sa stávajú po ANIMOFESTE, medzinárodnom festivale animovaných filmov stredných škôl, ďalším priestorom konfrontácie stredoškolskej mládeže.
Galérie by mali byť ďalším mostom komunikácie SŠUPAT s verejnosťou prostredníctvom študentských prác. Študenti vo svojich výstavách budú reflektovať aj na celospoločensky dôležité otázky ekológie, ich vzťah k Bratislave a iné pálčivé témy súčasnosti…

Priestory Galérie UAT nebudú využívané len na výstavné účely, ale bude v nich prebiehať aj vyučovanie teoretických, odborných a praktických predmetov. Tým, že sú Galérie UAT v Starom meste s historickými pamiatkami, toto podnecujúce prostredie budú môcť študenti využívať aj na fotografovanie, filmovanie alebo kreslenie v okolí, napríklad v krásnej Medickej záhrade… Perspektívne chce Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby učebné priestory interiéru a exteriéru školy posunúť aj do Galérie UAT, Galérie UAT2 a Galérie UAT3, ako predĺžená ruka SŠUPAT, aby vytvorili ďalšie podnecujúce prostredie na jej kvalitnú výuku.

Vernisáž Galérie UAT prvej výstavy sa uskutočnila dňa 5.9.2020 „Na začiatku sú kresba a maľba“, kde boli prezentované práce z odborných predmetov (figurálna kresba, výtvarná príprava, výtvarný ateliér, animované filmy, filmy z dielne obrazovej a zvukovej tvorby a odevného dizajnu), ktoré sú súčasťou obsahu všetkých študijných odborov SŠUPAT a ich výtvarných predmetov…
 

 

 

 

ROZVRH  HODÍN  GALERIJNÉHO  VYUČOVANIA