Talentové skúšky

HARMONOGRAM TALENTOVÝCH SKÚŠOK
pre 4-ročné študijné odbory

KÓD ŠKOLY: 036 068 284

Stiahni prihlášku

9,00 – 10,30 Kresba zátišia podľa zostavenej predlohy
10,30 – 12,00 Voľná téma podľa vybraného študijného odboru
Skúška pozostáva: kresba zátišia, voľná téma, domáce práce
Voľná téma: 8630 M Animovaná tvorba – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
8604 M Grafický dizajn – výtvarné riešenie: plagát s použitím zvieraťa
8606 M Fotografický dizajn – titulná strana časopisu – koláž
8610 M Odevný dizajn – návrhy šiat alebo kostýmu podľa zadanej témy
8637 M 01 Obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih – obrázkový príbeh (komiks), zameraný na priestorovú predstavivosť, rozpracovaný do 4 – 6 kresieb vo vlastnom výtvarnom štýle
Domáce práce: kresba, maľba, fotografia, film (CD, DVD, USB, …), minimálne 20 domácich prác
Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentovej skúšky
Informácie: tel: 02/6241 1668
mob: 0902 901 910
www.uat.sk
uat@uat.sk
Školné: 180 EUR/mesiac
Zápisné: 250 EUR/ platí sa jednorazovo pred nástupom do školy
Poplatok za talentovky: 20,- € (Žiaci, ktorí sa zúčastnili talentových skúšok v riadnom termíne a neboli prijatí, majú náhradné talentové skúšky zadarmo.)
Účastník talentových skúšok môže získať z troch hore uvedených disciplín max. 60 bodov, tzn. 1 disciplína – max. 20 bodov. Na úspešné zloženie talentovej skúšky je potrebné získať minimálne 30 bodov.

 

Naša škola poskytuje nadaným študentom hlavne z detských domovov a zo sociálne slabších rodín, ktorí si štúdium preukázateľne dovoliť nemôžu, možnosť absolvovať štúdium bezplatne.

Mimobratislavskí žiaci si môžu individuálne zabezpečiť ubytovanie v domovoch mládeže – SOŠ technická (Vranovská 2,Vranovská 4), Školský internát Račianska 80, SOŠ polygrafická (Račianska 190) a súkromný Domov mládeže Krupa DM (Pekná cesta 4). Žiadosť o ubytovanie si podávajú žiaci priamo na vybraný domov mládeže.

Internát na Peknej ceste – možnosť ubytovania.
Informácie o ubytovacom zariadení
Žiadosť o prijatie na internát na Peknej ceste