Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

Vysoké školy48,48%
Štúdium v zahraničí10,6%
Pracujúci43,93%
Práca v odbore33,33%
Práca mimo odboru10,6%
Štúdium na VOŠ6,06%
Materská dovolenka1,51%
Vysoké školy52,27%
Práca v odbore25%
Štúdium, alebo práca v zahraničí15,9%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)9%
Vysoké školy35,55%
Práca v odbore11,11%
Štúdium, alebo práca v zahraničí8,88%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)42,22%
Vysoké školy52,94%
Práca v odbore14,70%
Štúdium, alebo práca v zahraničí2,94%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)29,41%
Vysoké školy36%
Práca v odbore24%
Štúdium, alebo práca v zahraničí4%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)36%
Vysoké školy40%
Práca v odbore25%
Štúdium, alebo práca v zahraničí8%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)27%
Vysoké školy35%
Práca v odbore22%
Štúdium, alebo práca v zahraničí4%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)39%
Vysoké školy43%
Práca v odbore19%
Štúdium, alebo práca v zahraničí9%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)26%
Vysoké školy34%
Práca v odbore20%
Štúdium, alebo práca v zahraničí20%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24%
Vysoké školy30%
Práca v odbore40%
Štúdium, alebo práca v zahraničí12,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)17,5%
Vysoké školy50%
Práca v odbore21%
Štúdium, alebo práca v zahraničí3%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)26%
Vysoké školy42%
Práca v odbore31%
Štúdium, alebo práca v zahraničí4%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)23%
Vysoké školy40%
Práca v odbore42%
Štúdium, alebo práca v zahraničí9,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)8,5%
Vysoké školy31%
Práca v odbore42,4%
Štúdium, alebo práca v zahraničí2,2%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24,4%
Vysoké školy44%
Práca v odbore30%
Štúdium, alebo práca v zahraničí2%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)24%
Vysoké školy30%
Práca v odbore40%
Štúdium, alebo práca v zahraničí12,5%
V iných oblastiach (bankový sektor, stavebníctvo, strojníctvo, služby,...)17,5%

Uplatnenie pre našich žiakov na Vysokých Školách

Študijný program: Animovaná tvorba
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Filmová a televizní fakulta, Akademie múzických umění v Praze
- Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.
- Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- Fakulta umění, Ostravská univerzita v Ostravě

Študijný program: audiovizuálne média, intermédiá a digitálne média
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Študijný program: grafika 
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: maľba 
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: sochárstvo 
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: voľné výtvarné umenie 
- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Študijný program: dizajn 
- Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry
- Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- České vysoké učení technické v Praze, Fakulta výtvarních umění
- Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
- Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarních umění

Študijný program: dejiny umenia 
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
- Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta

Študijný program: estetika 
- Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
- Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta

Študijný program: učiteľstvo výtvarného umenia 
- Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta
- Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta

Študijný program: animácia výtvarného umenia 
- Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

Študijný program: bábkarská réžia a dramaturgia 
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: bábkarská scénografia a technológia 
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: divadelná réžia a dramaturgia 
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: scénická a kostýmová tvorba 
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta

Študijný program: dokumentárna tvorba 
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: dramaturgia a scénaristika 
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení

Študijný program: filmová a televízna réžia 
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: kameramanská tvorba a fotografia 
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: vizuálne efekty 
- Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Študijný program: dizajn médií 
- Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií

Študijný program: masmediálna komunikácia 
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
- Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií