7th year of UAT film 2022
13th june 2022, 9,00 to 15,00

 

History:

2016 2017 2018 2019 2020

Submit and win!

Awards: 

1st place: 300 EUR
2nd place: 200 EUR
3rd place: 100 EUR
Honorable mention
Spectator Award
SPECIAL JURY AWARD

 

Director: Mgr. Viera Zavarčíková

Foreman:

Jozef Mintaľ

Mgr. art. Róbert Szabó, Phd
Mgr. art. Peter Pokorný
Ing. arch. Jaroslav Baran
Mgr. art. David Horinek
Mgr. art. Matúš Zajac

1.miesto 2.miesto 3.miesto
Bzukot mesta
Maximilián Mravčák
Enviro
Matúš Kružliak
Never eat shredded wheat
Georgia Madden
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
Liverpool, Anglicko
festival animovaného filmu festival animovanej tvorby festival animovaného filmu

Čestné uznanie Čestné uznanie Cena za najlepšiu prácu počas epidémie koronavírusu
Braňuško
Marek Brinzík
Stano
Martin Slovák
Odkaz
Matúš Dibarbora
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
SŠUP animovanej tvorby
Bratislava, Slovenská republika
festival animovaného filmu festival animovaného filmu festival animovaného filmu